4 stycznia 2020 - Platforma Mieszkaniowa S.A. - wezwanie akcjonariuszy

Zarząd spółki pod firmą Platforma Mieszkaniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, pod adresem: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-15:00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Kliknij aby pobrać plik w formacie pdf
9 grudnia 2020 - Platforma Mieszkaniowa S.A. - wezwanie akcjonariuszy

Zarząd spółki pod firmą Platforma Mieszkaniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, pod adresem: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-15:00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Kliknij aby pobrać plik w formacie pdf
17 listopada 2020 - Platforma Mieszkaniowa S.A. - wezwanie akcjonariuszy

Zarząd spółki pod firmą Platforma Mieszkaniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, pod adresem: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-15:00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Kliknij aby pobrać plik w formacie pdf
21 października 2020 - Platforma Mieszkaniowa S.A. - wezwanie akcjonariuszy

Zarząd spółki pod firmą Platforma Mieszkaniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, pod adresem: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-15:00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Kliknij aby pobrać plik w formacie pdf
30 września 2020 - Platforma Mieszkaniowa S.A. - wezwanie akcjonariuszy

Zarząd spółki pod firmą Platforma Mieszkaniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, pod adresem: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-15:00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Kliknij aby pobrać plik w formacie pdf